آموزش بازاریابی تخصصی صنفی

15 سال تجربه موفق در حوزه فروش پارچه و پرده

021-44356710
info@sell724.ir

6 چالش اساسی در صنعت نساجی

6 چالش اساسی در صنعت نساجی
در این مقاله سعی کرده ام تا به مهمترین چالش های موجود در صنعت نساجی اشاره ای داشته باشم و برای هریک راه حل مناسبی ارائه دهم.

ساختار فروش نامناسب

تنظیم نادرست خرید و فروش

عدم توجه به بازار هدف

جذب منابع انسانی

تهیه لیست کتبی
وصول مطالبات
 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.