آموزش بازاریابی تخصصی صنفی

15 سال تجربه موفق در حوزه فروش پارچه و پرده

021-44356710
info@sell724.ir

مفاهیم بازاریابی

برچسب:مفاهیم بازاریابی

مفاهیم بازاریابی و فروش کاربردی در صنف

/marketing-and-sales-concepts-applied-in-the-classroom/

اصلا کالیته به چه درد می خورد؟ چه کمکی به فروش پارچه می کند؟ چرا باید برای رگال پول خرج کنیم؟ واقعا متعجب می شوم از فعالان صنعت نساجی که این برای اصول اولیه بازاریابی و فروش در صنف خود ارزش قائل نیستند. فراگیری و بکارگیری اصول و مفاهیم تئوریک بازاریابی و فروش لازم هستند اما کافی نیستند. ما...