آموزش بازاریابی تخصصی صنفی

15 سال تجربه موفق در حوزه فروش پارچه و پرده

021-44356710
info@sell724.ir

فروش تلفنی

برچسب:فروش تلفنی

چگونه در فروش تلفنی موفق شویم؟

/how-to-succeed-in-sales-by-phone/

قبل از پرداختن به موضوع فروش تلفنی، باید دانست یک بازاریاب یا فروشنده تلفنی موفق چه فاکتورهایی باید داشته باشد. در این پادکست آموزشی مهندس برقبانی به شما می گوید چگونه به یک فروشنده تلفنی موفق تبدیل شوید.