آموزش بازاریابی تخصصی صنفی

15 سال تجربه موفق در حوزه فروش پارچه و پرده

021-44356710
info@sell724.ir

فروشنده موفق

برچسب:فروشنده موفق

چگونه در فروش متمایز باشیم؟

/how-distinct-are-on-sale/

یکی از مهمترین ویژگی های فروشنده موفق، متمایز بودن فروش اوست. در این پادکست مهندس برقبانی به شما می گوید که چگونه با رعایت 4 سبک رفتار با مشتری، فروش خود را متمایز کنید.