آموزش بازاریابی تخصصی صنفی

15 سال تجربه موفق در حوزه فروش پارچه و پرده

021-44356710
info@sell724.ir

دانشگاه و صنعت نساجی

برچسب:دانشگاه و صنعت نساجی

ارتباط دانشگاه و صنعت نساجی

/university-industry/

قسمت اول: داستان تمام نشدنی مرغ و تخم مرغ،‌ دانشگاه و صنعت نساجی ما ایرانی ها، انسان‌های هنرمندی هستیم. یکی از بهترین کار های هنری که در خصوص ارتباط نزدیک صنعت نساجی و دانشگاه نساجی انجام می‌دهیم، برگزاری یادمان پدر صنعت نساجی ایران ارباب حسن تفضلی است. یا هنر دیگرمان برگزاری همایش و...