آموزش بازاریابی تخصصی صنفی

15 سال تجربه موفق در حوزه فروش پارچه و پرده

021-44356710
info@sell724.ir

بازاریابی چریکی

برچسب:بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی و ویژگی های آن

/guerrilla-marketing-and-its-features/

هنگامی که جانسون رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1955 جنگ با ویتنام شمالی را آغاز کرد، فکر همه چیز را کرده بود. وضعیت سیاسی و نظامی شوروی و چین را تجزیه و تحلیل کرده بود. جانسون مطمئن بود جنگی را شروع می کند که در مدت بسیار کوتاهی با پیروزی تمام خواهد شد. اگر قدرت را یک طیف در نظر بگیریم و...