آموزش بازاریابی تخصصی صنفی

15 سال تجربه موفق در حوزه فروش پارچه و پرده

021-44356710
info@sell724.ir

آموزش بازاریابی تخصصی

برچسب:آموزش بازاریابی تخصصی

مفاهیم بازاریابی و فروش کاربردی در صنف

/marketing-and-sales-concepts-applied-in-the-classroom/

اصلا کالیته به چه درد می خورد؟ چه کمکی به فروش پارچه می کند؟ چرا باید برای رگال پول خرج کنیم؟ واقعا متعجب می شوم از فعالان صنعت نساجی که این برای اصول اولیه بازاریابی و فروش در صنف خود ارزش قائل نیستند. فراگیری و بکارگیری اصول و مفاهیم تئوریک بازاریابی و فروش لازم هستند اما کافی نیستند. ما...

چرخه اکتساب محصولات نساجی

/acquisition-cycle-textile-products/

وقتی با بسیاری از فعالان صنعت نساجی صحبت می کنم و می بینم که بسیاری از آنها حتی با واژه های معمول و مهم صنعت نساجی غریبه هستند و شناختی از این صنعت ندارند بعد به دنبال یک معجزه می گردند که فروش‌ خود را در صنف‌شان زیاد کنند واقعا تاسف می خورم. بارها مشاهده کرده ام که مشکل اصلی بسیاری از...