آموزش بازاریابی تخصصی صنفی

15 سال تجربه موفق در حوزه فروش پارچه و پرده

021-44356710
info@sell724.ir

آموزش های ویدئویی

6 چالش اساسی در صنعت نساجی

در این مقاله سعی کرده ام تا به مهمترین چالش های موجود در صنعت نساجی اشاره ای داشته باشم و برای هریک راه حل مناسبی ارائه دهم. ساختار فروش نامناسب تنظیم نادرست خرید و فروش عدم...